Haqqında

Azərbaycanda özəl ali təhsilin bünövrəsi Azərbaycan Universiteti tərəfindən qoyulub. İlk özəl universitet – Azərbaycan Universiteti 1991-ci ildə prof. Səlahəddin Xəlilov tərəfindən təsis olunub.

  • Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Səlahəddin Xəlilov 1991-ci ildən 2006-cı ilə qədər;
  • Pedaqoji elmlər doktoru, professor Fərahim Balakişi oğlu Sadıqov 2006-2007-ci illərdə;
  • İqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, Vergilər nazirinin vergi siyasəti məsələləri üzrə müşaviri Akif Musayev 2007-ci ildən 2011-ci ilədək;
  • Yazıçı-dramaturq, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Aslan Qəhrəmanlı 2011-2012-ci illərdə Azərbaycan Universitetinin rektoru vəzifəsini icra edib.
  • 1 may 2012-ci il tarixindən 28 yanvar 2015-ci il tarixədək Azərbaycan Universitetinin rektoru Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin II çağırış millət vəkili, iqtisad elmləri namizədi Eldar Qəhrəmanov olub.
  • 28 yanvar 2015-ci il tarixindən 13 mart 2017-ci il tarixinə qədər Azərbaycan Universitetinin rektoru vəzifəsini hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Fərid Əhmədov icra edib.
  • 13 mart 2017-ci il tarixindən isə Azərbaycan Universitetinin rektoru vəzifəsinə Səadət Əliyeva təyin olunub.

AU-da ali təhsil “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” və Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 23 aprel 2010-cu il tarixli, 75 saylı qərarı ilə (Ali təhsil pilləsində dövlət standartı və proqramı) tənzimlənir. 2006-cı ildən başlayaraq Bolonya bəyannaməsinin tələbləri əsasında fəaliyyət göstərir. Tədrisin təşkili və tələbələrin qiymətləndirilməsi Avropa Kredit Transfer Sisteminin (AKTS) tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır.

Universitetdə bakalavriat pilləsində 12 ixtisas, magistraturada 12 ixtisaslaşma, doktorantura (dissertantura) səviyyəsində 20 ixtisas üzrə 1130 bakalavriat, 91 magistrant, 27 doktorant və 30 dissertant təhsil alır.

Azərbaycan Universitetində 3 fakültə fəaliyyət göstərir, 200 müəllim çalışır. Elmi-pedaqoji heyətdən 2 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvü; 15 nəfəri elmlər doktoru, professor; 20 nəfəri dosent; 51 nəfəri isə elmlər namizədidir.

Azərbaycan Universitetinin 1995-2018-ci illər ərzində 4055 bakalavriat, 1999-2018-ci illər ərzində 507 magistratura məzunu olub.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə həmyaşıd olan Azərbaycan Universiteti fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində böyük inkişaf yolu keçib, zəngin elmi-pedaqoji təcrübəyə malik peşəkarlar, qərb təhsilli tədqiqatçı-alimlər, tanınmış professorlardan ibarət yüksək ixtisaslı heyət formalaşdırılıb. Tədris proqramlarının formalaşdırılmasında dünyadakı qabaqcıl təcrübədən istifadə olunub.

Başlıca məqsədimiz tələbələrimizə keyfiyyətli təhsil vermək, daim yeniləşən, sürətlə inkişaf edən ölkəmiz üçün modern dünyanın tələbləri ilə səsləşən kadrlar hazırlamaqdır. Bununla yanaşı onların hərtərəfli inkişafı, şəxsiyyət kimi təkmilləşmələri və milli ruhda yetişmələri də bizim üçün əhəmiyyətlidir. 

Tədris Azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılır. İngilis dilində tədris olunan ixtisaslara qəbul olan tələbələr üçün birinci tədris ilində xüsusi dil hazırlığı proqramı tətbiq olunur. Bir il müddətində ingilis dili hazırlığı keçmək məzunlarımızın əmək bazarında manevr imkanlarını artırır və işə götürənlər tərəfindən müsbət amil kimi qiymətləndirilir. 

Biz inanırıq ki, beynəlxalq təcrübə, elm ocaqları və başqa mədəniyyətlər ilə qaynayıb qarışma prosesi təhsilin mühüm tərkib hissəsidir. Bu səbəblə, beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, mübadilə proqramlarında iştiraka xüsusi diqqət ayrılır. Azərbaycan Universitetinin bütün tələbələrinin, həmçinin akademik heyətin mübadilə proqramları vasitəsi ilə beynəlxalq təcrübəyə yiyələnmək imkanları var. 

Bir sıra TEMPUS layihələrinin,“Erasmus+”, “Mövlanə”  kimi mübadilə proqramlarının tərəfdaşı olan Azərbaycan Universiteti Avropa və Türkiyənin ən qabaqcıl universitetləri ilə əməkdaşlıq edir. Qeyd olunan proqramlar çərçivəsində AU-nun pedaqoji heyət və tələbələri tərəfdaş universitetlərdə tədris prosesində iştirak edir, kredit mübadiləsi həyata keçirilir. 

Xarici universitetlərdən gələn qonaq mühazirəçi və mütəxəssislər tələbələrimizin dünya görüşünün zənginləşməsinə müsbət təsir göstərir. 

Karyera Mərkəzi və Tələbə Gənclər Təşkilatının səyləri ilə sosial aktivliyin artırılması və fərdi inkişaf, iş dünyası ilə tanışlıq istiqamətində aparılan işlər və maarifləndirmə tədbirləri kadr rəqabətində önə çıxmağa şərait yaradır. 

Sosial məsuliyyəti bölüşən elm və təhsil müəssisəsi olan Azərbaycan Universiteti öz büdcəsindən maliyyələşən daxili təqaüd proqramları tətbiq edir.