Mümkün olan kurslar

Course Image Xarici Dil 1

Bu fənn həftədə 18 saat olmaqla 2 semestr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir semestr üçün cəmi 273 saat nəzərdə tututulmuşdur. Bu kursun məqsədi tələbələrdə 4 əsas istiqamət sayılan  oxu və yazı, dinləmə taktikalarını və nitq bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir. Kurs orijinal materialların köməyi ilə qrammatik strukturların düzgün tədrisi və söz ehtiyyatının artırılmasına yönələrək, tələbələrə öyrəndikləri bütün bacarıqları nitqdə və yazıda istifadə etməyə imkan yaradır.


Course Image Psixi Sağlamlıq
Bu fənnin tədrisində tələbələr psixi sağlamlıqla bağlı ümumi məlumat əldə etmiş, eləcə də psixi pozğunluqlar, nozoloji vahidlərlə bağlı bir sıra məsələlərlə yaxından tanış olacaqlar. Bu fənn psixikanın sağlam və patoloji aspektlərini əhatə edir. Sosial işin təcrübəsi sahəsində isə bu fənnin tədrisi sosial işdə rast gələ biləcək müxtəlif psixoloji variasiyalara sosial işçinin hazırlanması kimi mövzuları özünə daxil edir.